USPEŠNO ZAVRŠEN
Prvi simpozijum pedijatrijskog respiratornog udruženja srbije

Beograd, 29-30. mart 2024. godine

Dragi koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Sa posebnim zadovoljstvom i radošću zbiramo utiske sa održanog prvog simpozijuma Pedijatrijskog respiratornog udruženja Srije (PRUS). Sa gotovo 200 registrovanih učesnika, 15 sponzora, održanih 24 predavanja u redovnom programu i 13 u pratećem komercijalnom delu, postigli smo, ranije osmišljene, visoke akademske ciljeve. Sa minuciozno poštovanom satnicom, česim pauzama u kojima smo mogli da razmenimo mišljenja i učvrstimo stečena ili steknemo nova poznanstva i izuzetno popularnim radionicama o cističnoj fibrozi i spirometriji, pažnju učesnika držali smo do samog kraja. Iznad svega pokazali smo da zajedničkim naporima onih koji pedijatrijsku respiratornu medicinu praktikuju u univerzitetskim bolnicama i onih koji rade na sekundarnom ili čak privatnom sektoru možemo biti sveukupno bolji, pribižavajući standarde lečenja i nege evropskim prilikama.

Osim toga, druženje u Malom vrabcu bilo je izuzetno! Oni koji su opravdano izostali sličnu priliku naredni put nadamo se neće propustiti!

Radosni smo i veoma zadovoljni što su vaše reakcije izuzetno povoljne. Ljubazno molimo da se sve sugestije u vezi daljih aktivnosti PRUS-a, unapređenje sadržaja i formata budućih sastanaka upute na email udruženja respiratorno.udruzenje@gmail.com.

Na sajtu udruženja nalazi se galerija fotografija sa sastanka.

Do sledeće prilike srdačno vas pozdravljamo!

U ime Pedijatrijskog respiratornog udruženja Srbije
Doc. dr Aleksandar Sovtić 


Pedijatrijsko respiratorno udruženje Srbije (Serbian Pediatric Respiratory Society – SPRS) osnovano je u decembru 2022. godine u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” u Beogradu.

Osnovna delatnost SPRS je unapređenje zdravlja dece sa akutnim i hroničnim oboljenjima respiratornog sistema uključujući: astmu, bronhopulmonalnu displaziju, respiratorne infekcije, poremećaje disanja u spavanju, cističnu fibrozu i druge retke bolesti.

Udruženje je posebno posvećeno:

  • Podršci naučnim projektima na polju respiratornog zdravlja dece
  • Saradnji sa drugim domaćim i međunarodnim strukovnim udruženjima
  • Harmonizaciji znanja i veština pedijatara pulmologa u lečenju dece obolele od akutnih i hroničnih oboljenja respiratornog sistema

© Copyright 2023 Pedijatrijsko respiratorno udruženje Srbije. All Rights Reserved.

Drag & Drop Website Builder